Duikers vinden mysterieus object op de bodem van een meer

Onlangs kwam een team van professionele schatzoekers bijeen om te proberen iets op te duiken uit het Ontariomeer dat volgens lokale bewoners al tientallen jaren verloren was. Volgens hen was er namelijk in de jaren 1950 iets enorms in het meer gevallen, maar niemand heeft toen der tijd kunnen achterhalen wat dit was. Het enige wat ze hoorden was een enorme klap, gevolgd door een plons. De duikers hadden dus een specifiek doel: een mysterieus object opduiken dat 70 jaar geleden naar de bodem van het meer was gezonken. Hoewel het op papier een eenvoudige klus leek, begreep de bemanning dat het geen gemakkelijke taak zou zijn om te volbrengen.

Toen de lokale bewoners in 1950 contact probeerde te krijgen met de autoriteiten, ontvingen ze een nogal vreemde reactie van hun regering. De autoriteiten ontkenden dat er iets was gebeurd! Hoewel zovelen in het gebied iets groots in het meer hadden zien zinken, hield de regering vol dat het allemaal een hoax of een dier was. Hoewel sommigen inwoners het verhaal van de regering accepteerden, deden velen dat niet. Ze vonden het een duidelijk dekmantel van iets. Wat er vanuit de lucht in het meer was gevallen, was tenslotte veel groter dan welk dier dan ook. Plus, mensen rondom het meer hadden het gezien – het kon geen hoax zijn!

Na verloop van tijd werden de verhalen van het mysterieuze object dat in het meer was gevallen een legende. Mensen begonnen zelf verhalen te verzinnen, het meest opvallende verhaal was dat de overheid een UFO had neergeschoten! Een paar locals hielden echter vast aan het idee dat het object echt was. Misschien was het een prototype van een raket of een onderzeeër, iets dat de Canadese regering tijdens de Koude Oorlog had kunnen gebruiken. Verhalen van het mysterieuze object gingen tientallen jaren rond onder de lokale bevolking, totdat de schatzoekers er lucht van kregen en besloten op onderzoek uit te gaan… lees verder op de volgende bladzijde hoe ze dat hadden aangepakt.